Prijava

Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalnikuPomoč za Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalniku

Vpis z AAI računom

AAI prijava

Za urejanje osnovnih podatkov za AAI dostop uporabite spodnjo povezavo.
Obvezno vpišite (v kolikor še ni) veljaven e-poštni naslov.
Če nameravate spremeniti geslo, upoštevajte, da mora imeti vsaj 8 znakov, med katerimi mora biti vsaj 1 velika črka, 1 mala črka in 1 cifra. Geslo ne sme vsebovati vašega imena niti priimka.

Urejanje osnovnih podatkov za AAI dostop